Skip to main content

De Hervormde gemeente te Berkel en Rodenrijs heeft een enthousiaste kerkenraad die bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en beide predikanten.

Naast de kerkenraad is ook een aantal pastoraal en diaconaal medewerkers actief in de gemeente.

De gemeente is opgedeeld in twee wijken: Wijk Noord en Wijk Zuid. Iedere wijk heeft een predikant.

Als je in contact wilt komen met onze kerkenraad, dan kan dat via onze scriba.