Skip to main content

Berkel bloeit! Update juni 2024

Berkel bloeit

Update Berkel Bloeit

Sinds het najaar van 2023 hebben we vertegenwoordigers van alle 5 geloofsgemeenschappen in Berkel en Rodenrijs elkaar ontmoet als de werkgroep ‘Berkel Bloeit’. Dit doen we om ons als kerken samen in te zetten voor de bloei van Berkel en Rodenrijs, gedreven door de eenheid en de kracht van het evangelie.

Naast verkennen wat er al gebeurt, staan er ook enkele nieuwe initiatieven klaar om uitgewerkt te worden. Zo zijn er plannen om rondom Kerst en/of Allerheiligen of Allerzielen een gezamenlijke activiteit te organiseren als vijf kerken in Berkel en Rodenrijs.
Een heel concreet initiatief is een diaconale jongerenreis (18+) in 2025 vanuit de verschillende kerken, waarover 26 mei een voorlichting is geweest in De Ark.

Braderie

Op 7 september 2024 willen we ons als gezamenlijke kerken presenteren met een kraampje bij de Dorpskerk waarbij we op een creatieve manier in gesprek willen gaan met voorbijgangers. We willen graag de kraam bemensen met vrijwilligers uit alle kerken. Vind jij het leuk om in gesprek te gaan met mensen en Berkel Bloeit zichtbaar te maken? Geef je dan op bij Margrietha of Arjen.

Herkenbaar

“Berkel Bloeit’ willen we bekend maken via de Heraut en andere media. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een herkenbaar logo en een simpele website met basisgegevens over de kerken. Ons doel is om door visie én actie bij te dragen aan de bloei van Berkel en Rodenrijs.
Lijkt het jou leuk om daarbij betrokken te zijn, of heb je een vraag over Berkel bloeit, neem dan contact met ons op: Margrietha Koningen of Arjen Treurniet