header-07.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
16-09-2018 18:39 Kijk
16-09-2018 18:39 Luister
16-09-2018 09:19 Kijk
16-09-2018 09:19 Luister
09-09-2018 18:43 Kijk
09-09-2018 18:43 Luister
09-09-2018 09:23 Kijk
09-09-2018 09:23 Luister
02-09-2018 18:39 Kijk
02-09-2018 18:39 Luister

Zwart-Wit denkers opgelet:

Jezus brengt Kleur in je leven!