header-03.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
17-06-2018 18:17 Kijk
17-06-2018 18:17 Luister
17-06-2018 09:17 Kijk
17-06-2018 09:17 Luister
15-06-2018 10:11 Kijk
15-06-2018 10:11 Luister
10-06-2018 18:42 Kijk
10-06-2018 18:42 Luister
10-06-2018 09:44 Kijk
10-06-2018 09:44 Luister

Geen kaartje gehad? God houdt wel van je !