header-07.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
10-12-2017 18:49 Kijk
10-12-2017 18:49 Luister
10-12-2017 09:42 Kijk
10-12-2017 09:42 Luister
03-12-2017 18:43 Kijk
03-12-2017 18:43 Luister
03-12-2017 09:31 Kijk
03-12-2017 09:31 Luister
02-12-2017 10:55 Kijk
02-12-2017 10:54 Luister

Praten met God is veel belangrijker dan praten over God