header-06.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
22-10-2017 18:46 Kijk
22-10-2017 18:46 Luister
22-10-2017 09:47 Kijk
22-10-2017 09:47 Luister
15-10-2017 18:47 Kijk
15-10-2017 18:47 Luister
15-10-2017 09:47 Kijk
15-10-2017 09:47 Luister
13-10-2017 13:51 Kijk
13-10-2017 13:51 Luister

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!