header-06.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
10-12-2017 18:49 Kijk
10-12-2017 18:49 Luister
10-12-2017 09:42 Kijk
10-12-2017 09:42 Luister
03-12-2017 18:43 Kijk
03-12-2017 18:43 Luister
03-12-2017 09:31 Kijk
03-12-2017 09:31 Luister
02-12-2017 10:55 Kijk
02-12-2017 10:54 Luister

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.