header-01.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
18-08-2019 18:09 Kijk
18-08-2019 18:09 Luister
18-08-2019 09:40 Kijk
18-08-2019 09:40 Luister
11-08-2019 18:43 Kijk
11-08-2019 18:43 Luister
11-08-2019 18:18 Kijk
11-08-2019 18:18 Luister
11-08-2019 09:46 Kijk
11-08-2019 09:46 Luister

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft