header-08.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
17-06-2019 10:44 Kijk
17-06-2019 10:44 Luister
16-06-2019 18:43 Kijk
16-06-2019 18:43 Luister
16-06-2019 09:43 Kijk
16-06-2019 09:43 Luister
15-06-2019 14:30 Kijk
15-06-2019 14:30 Luister
15-06-2019 10:08 Kijk
15-06-2019 10:08 Luister

Bij het tellen van ons geld valt het resultaat vaak tegen, bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons rijk