header-08.jpg

Kerktelefoon

Voor aan huis gebonden personen bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten mee te maken via de kerktelefoon of achteraf met behulp van opnamen op een Cd-rom.

Voor het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon of voor het aanvragen van opnamen van de kerkdiensten, dient men zich te richten tot het College van Diakenen: dhr. P. Veenman.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de diensten via internet te volgen, op de site http://www.kerkomroep.nl vindt u de diensten. Of open de kerktelefoon streams direct in uw Windows Media Player.

Dorpskerk
Kerksingel 1
2651 CC Berkel en Rodenrijs
21-04-2019 18:51 Kijk
21-04-2019 18:51 Luister
21-04-2019 09:41 Kijk
21-04-2019 09:41 Luister
20-04-2019 20:22 Kijk
20-04-2019 20:22 Luister
20-04-2019 19:38 Kijk
20-04-2019 19:38 Luister
19-04-2019 19:13 Kijk
19-04-2019 19:13 Luister

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.