header-05.jpg

Gemeentemaaltijd

gemeentemaaltijd-beeld01

Zij gebruikte hun maaltijden met blijdschap (Hand. 2:46) 

Elk jaar worden er 4 tot 5 gemeentemaaltijden georganiseerd waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. Zowel betrokken gemeenteleden als minder of niet betrokkenen, zowel ouderen als jongeren, zowel rijk als arm, zowel sociaal sterk als sociaal zwak. Het doel van de maaltijden kan onder drie noemers worden beschreven.

Gemeenschap

De gemeente is ook een gemeenschap. Onderlinge ontmoeting is van levensbelang voor een christelijke gemeente. Het samen maaltijd houden is bij uitstek de manier om hier vorm aan te geven. In de Bijbel is dit op zeer veel plaatsen terug te vinden (bijvoorbeeld Hand. 2:46).

Diaconaal

De armoede met betrekking tot het voldoende te eten te hebben zal in ons dorp zeer beperkt zijn. Maar bij de maaltijd gaat het niet alleen om het voedsel maar ook om gemeenschap. Op dit gebied is er wel armoede in ons dorp. We bieden dorpsgenoten een maaltijd aan waarbij ruimte is voor ontmoeting en samen zijn. De gemeente geeft zo blijk van haar gastvrijheid

Missionair

De maaltijden worden heel bewust vanuit onze hervormde gemeente georganiseerd. Het moet een open deur zijn naar onze gemeente. Rond de maaltijd zal er een beperkte liturgie met gebed, bijbellezing en samenzang zijn. Bezoekers zullen ook uitgenodigd worden om ook ander activiteiten van onze gemeente bij te wonen, zoals de zondagse eredienst.

De maaltijd bestaat uit een warme maaltijd van 2 tot 3 gangen met een kopje koffie of thee toe. Vanaf 16.45 uur is de ontvangst. We starten met eten om 17.00 uur. Na de maaltijd is er gelegenheid om aansluitend de avonddienst te bezoeken. Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van €4,- voor een volwassene en €1,- voor een kind.

 

Gemeentemaaltijden 2018-2019

In het nieuwe seizoen worden er 5 gemeentemaaltijden ge-organiseerd. De maaltijden worden gehouden in Zalencentrum Rehoboth.
Tijdens deze maaltijden draait het niet alleen om de inwendige mens, maar ook om ontmoeting met elkaar en gemeente-zijn. De maaltijden zijn er voor u/jou, maar ook voor uw/jullie gasten en mensen die niet betrokken zijn bij onze gemeente. We gebruiken met elkaar een warme maaltijd van 2 of 3 gangen met een kopje koffie of thee toe. De aanvangstijd is 16.45 uur. We starten met eten om 17.00 uur. Na de maaltijd is er gelegenheid om aansluitend de avonddienst te bezoeken. Voor deze maaltijd vragen we een vergoeding van 4 euro en de kinderen mogen voor 1 euro mee-eten.

De gemeentemaaltijden worden gehouden op:
18 november 2018, 20 januari 2019, 24 maart 2019 en 5 mei 2019.

Om in te schatten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden vragen wij of u/jij zich (per maaltijd) vooraf wilt opgeven.
Dit kan per e-mail of telefoon.

De werk- en koogroep bestaat vanaf dit seizoen uit Ini van Goch, Riena Treurniet en contact personen zijn Frits en Lenie de Vogel en Jan en Clasien de Bruijn  

Richt je eens op de Gever, en niet op de gaven.