header-08.jpg

Missionair gemeente zijn

Missionair gemeente zijn

De kerk anno nu kan niet op zijn lauweren zitten. In een levendige burgerlijke gemeente als Berkel en Rodenrijs wil je je als kerk laten zien. Gelukkig zijn we gezegend met het meest historische, in het oog springende gebouw in het centrum van ons dorp: de Dorpskerk. Dat is een zegen, maar een kerk is natuurlijk veel meer dan een gebouw.

Waar staan we voor
Als gelovigen staan we ergens voor. Dat willen we niet voor ons zelf houden. We willen dat op een eigentijdse manier aanbieden aan eenieder die er meer van wil weten. Ons doel is: Een missionaire gemeente die de liefde van Christus uitstraalt. De woorden van onze Heer Jezus Christus in Mattheus 28: 18-20 zijn daarbij het uitgangspunt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Hoe willen we dat doen
De missionaire werkgroep initieert, maar het is een zaak van de hele gemeente. We hanteren daarbij twee sporen:

 1. In de gemeente – aandacht voor het geloofsgesprek Diverse groepen binnen Hervormd Berkel zijn bezocht om met hen een avondvullend interactief programma te doen waar het geloofsgesprek aan de orde komt. Rode lijn hierbij: eerst afkijken en dan zelf oefenen. 
 2. Naar buiten toe – er zijn voor de ander/ wachten op de vraag Door aanwezig te zijn op geschikte manifestaties of door de deuren te openen en uitnodigend zijn.

Wat is er zoal gebeurd de afgelopen tijd

 • Jaarlijks een avond in Rehoboth voor betrokkenen bij de Hervormde gemeente (actief en minder actief)die recent in Berkel zijn komen wonen. Doel is kennismaken en informeren.
 • Aanwezigheid op een receptie in het gemeentehuis van Lansingerland waar alle nieuwe inwoners van Lansingerland voor waren uitgenodigd. We hebben appels (Maakt geloven zuur?), bananen (Is geloven krom?) en mandarijnen (Geeft geloven pit?) met als onderschrift: Ontdek het in de kerk. Een erg leuke en inspirerende avond.
 • Openstelling van de kerk tijdens bekende activiteiten in Berkel Centrum zoals vlak voor kerst de moonlightshopping en de braderie in september. Aan de hand van speciale onderwerpen als het tentoonstellen van doopjurken en een andere keer trouwfoto's in relatie met de Dorpskerk, maar ook muziek door Helicon of het orgel, is er ruimte voor ontmoeting.
 • Medebetrokkenheid bij de opzet van 'Anders dan Anders' diensten op de tweede zondagavond van de maand in de Dorpskerk. De ene keer is het meer anders dan de andere keer, maar het verfrist de geest en trekt de aandacht.
 • Actieve promotie van de landelijke missionaire aktie MEER (www.isermeer.nl). In een specifieke zondagsdienst in september 2012 is de gemeente uitgedaagd de glossy MEER naar bekenden in de buurt te gaan.
 • Dankzij goede inspiratie vanuit de landelijke PKN (www.pkn.nl/missionair) zijn in de gemeente diverse avonden georganiseerd met video materiaal om het missionaire werk, maar nog belangrijker het persoonlijk(geloofs)gesprek onder de aandacht te brengen.
 • Eens per jaar proberen we met een groep divers uitgenodigde gemeenteleden een keer te brainstormen over wat en hoe we missionair gemeente zijn kunnen vormgeven. Gemeenteleden worden zo betrokken bij het onderwerp en wij kunnen dankbaar gebruik maken van leuke ideeën.
 • Een gevolg van zo'n goed idee is een aantal avonden waarin de geloofsopvoeding van kinderen (jong en oud) aan de orde kwam. Velen van ons lopen daarbij tegen allerlei vragen aan. In de dienst op de zondag erna werd erop teruggekomen.
 • Verder dragen we al bestaande initiatieven zoals de Alpha cursus, de tentweek en de gemeentemaaltijd, die al lang voor het ontstaan van de missionaire werkgroep, zijn ontstaan, een warm hart toe.

Dat is ook belangrijk bij het missionaire werk. Niet al te veel nieuwe dingen organiseren, iedereen heeft het al druk genoeg, maar gebruik maken van bestaande activiteiten en inspanningen waar gemeenteleden veel energie uit halen.

Heeft u vragen of ideeën, neem gerust even contact op met iemand van de werkgroep. U kunt onder andere één van de volgende mensen aanschieten: 

 • Karin Lansbergen
 • Jeanet Bazuin
 • Ria in ‘t Veld
 • Peter Bos
 • Gertjan Molenaar
 • Margrietha Koningen

 

Zwart-Wit denkers opgelet:

Jezus brengt Kleur in je leven!