header-02.jpg

Wie zijn de predikanten?

Ds. A Gooijer201606 agooijer

Wijkgemeente Zuid

Ds. A. Gooijer is sinds 2010 verbonden aan de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs.

Ik wil me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Aaldert Gooijer, ben in 1976 geboren in Huizen, en in 2003 getrouwd met Agnes Snel. We hebben twee dochters, Esther en Mirjam en een zoon Ruben. Ik studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Binnen de vele mogelijke specialisaties die deze studie kent, heb ik gekozen voor de cultuurfilosofie en de leerstellige theologie; beide richtingen waren een ontdekkingstocht. Het is zeer leerzaam om op een afstandje over de cultuur waarin wij leven na te denken, maar zeker ook om te ontdekken hoe relevant het christelijke geloof juist in onze cultuur eigenlijk is.

Na mijn studie in Utrecht werd ik predikant in de dorpjes Varik en Heesselt, in de Betuwe, tussen Tiel en Zaltbommel aan de Waal en vanaf 2010 sta ik in Berkel en Rodenrijs. De hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs is een grote gemeente, waarin veel gebeurt. En dat maakt het werk van predikant ook zeer gevarieerd. Je gaat om met hoogbejaarde mensen, maar ook met jongeren, dertigers en kinderen. Er is ruimte voor studie, maar er moet ook zakelijk beleid gevoerd worden. Centraal staat daarbij de dienst op de zondagmorgen en –avond. Dan komt de gemeente samen en gaat de Bijbel open.

Tot zover over mij. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen. En u bent natuurlijk van harte welkom eens een kijkje te nemen bij een van de diensten of activiteiten. Hartelijke groet!

Contact is mogelijk via de Contact-pagina.

Tel.: 010-5120860

 

Oud predikant Ds. G.J. Stougie

8-december 2013 - 31 Januarai 20212017 05 21 Foto ds stougie3

Wijkgemeente Noord

Op 8 december 2013 ben ik bevestigd als predikant in de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs. Na een studie geschiedenis was ik twintig jaar lerares geschiedenis en filosofie op een middelbare school. Daarnaast ben ik theologie gaan studeren. In 2010 haalde ik de Master Geestelijke Verzorging, in 2013 de Master Gemeentepredikant. In 2012-2013 werkte ik als pastoraal werker in de Gereformeerde Kerk van Pernis en de Hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs.
Als predikant in Berkel en Rodenrijs ben ik verantwoordelijk voor wijk Noord, dat is (globaal genomen) het gedeelte van Berkel ten noorden van de Klapwijkseweg - Laan van Romen.
In het bevestigingsformulier staat een mooie omschrijving van wat predikanten doen:

Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie. Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven. Zij zullen voorgaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden. De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan. Zij zullen met de goede Herder voor ogen, de gemeente waaraan zij zijn verbonden, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te getuigen.

Het is met een gevoel van vreugde en verantwoordelijkheid dat ik, gehoor gevend aan deze roeping, werkzaam ben in de gemeente.

 

 

 

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.