header-05.jpg

Dorpskerk

De geschiedenis van de Dorpskerk

De kerk in de vorm zoals hij er nu staat, dateert uit 1732 en de toren uit 1500.

In 1731 was de kerk die oorspronkelijk stamt uit 1347 zo slecht dat deze in 1732 vanaf de grond opnieuw is opgebouwd. De reden daartoe was slecht onderhoud. En toen op eerste kerstdag 1731 het kerkgebouw zo kraakte dat de meeste gemeenteleden de dienst van die dag niet uitzaten en voor afloop het gebouw verlieten, besloot men tot nieuwbouw. Een aardigheid om te weten is dat de bouw van de kerk ongeveer Fl. 11.000,= heeft gekost, voor die tijd een enorm bedrag dat de kerkvoogdij moest lenen van gemeenteleden.

De "zak" van de kerk...

De kerk had in die tijd een "zak" in het dak waarin regenwater werd opgevangen. Het dak bestond dus uit twee daken met daartussen een diepe goot, de 'zak'. Het regenwater dat hierin werd opgevangen werd via een pijpenstelsel naar de dorpspomp gevoerd. De pomp staat nog steeds net voor de kerk buiten het hek. Bij de laatste restauratie in 1989 zijn beide daken middels een platdak met elkaar verbonden.

De galerij die in 1910 is gebouwd.

De inrichting van de kerk was in die tijd heel anders. De preekstoel en het koorhek waren geplaatst tegen de oostzijde (de kant van de consistorie) en de banken stonden in de lengterichting opgesteld. Deze opstelling is rond 1910 veranderd toen bleek dat er te weinig zitplaatsen waren. Er is toen besloten om de kansel te verplaatsen naar de zuidzijde, de plaats waar hij nu nog steeds hangt, en aan de oostzijde een galerij te bouwen. De kerk is in 1989 voor het laatst helemaal gerestaureerd.

De toren van de Dorpskerk.

De toren dateert uit 1500. Of het kerkgebouw voor die tijd een toren had is onzeker. Wat wel zeker is, is dat de toren niet gebouwd is met het doel de inwoners van het dorp te beschermen in tijden van gevaar. De toren is een geheel houten constructie en alleen bedoeld als klokkentoren. De toren heeft men laten staan toen de kerk opnieuw gebouwd werd, dat is begrijpelijk wanneer je weet welke betekenis de toren vroeger had. De toren was niet alleen de vinger die omhoog wijst, maar ook de wachter, die de kerk aan de westzijde beschermde tegen duivelse machten.

De luidklok.

Het luiden van de klok had een grote betekenis bij begrafenissen. Ook nu wordt deze klok nog geluid bij aanvang en na afloop van een rouwdienst en begrafenis. De luidklok werd in 1597 gegoten en in de toren gehangen.

 

De dubbele deur van de kerker.

In de toren is nog een gevangenis aanwezig, een zogenaamde kerker, deze werd gebruikt door de burgerlijke gemeente die eigenaar was van de toren. Op 1 april 1956 heeft de Hervormde Gemeente de toren overgenomen voor een symbolisch bedrag van Fl. 1,=.

 

Als je niet van God bent, van wie ben je dan?