header-03.jpg

Kerkbalans

Voorbereidingen Kerkbalans in volle gang, helpt u mee?
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Tussen 18 en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 75 % van de hele begroting! Net als voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen.
Vrijwilligers zijn al weer druk in de weer om de actie Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het wegbrengen en ophalen van de enveloppen. Wilt u ook helpen bij de actie? Het kost u maar een paar uurtjes tijd! Neem dan contact op met een van de Kerkrentmeesters.

Uw college van Kerkrentmeesters

Gods mobiel staat nooit uit !