header-08.jpg
feed-image RSS feed

Aaldert Gooijer in gesprek met lijsttrekkers uit Lansingerland over het thema bezieling.

ds. Stougie-de Wit heeft beroep aanvaard

Op zaterdag 15 januari heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. Stougie-de Wit uit Eastermar. Ondertussen heeft zij op vrijdag 21 januari nader kennis gemaakt met de kerkenraad en vertegenwoordigers van het jeugdwerk, het kringwerk en de verschillende commissies uit onze gemeente. 

Op 29 januari heeft ds. Stougie-de Wit laten weten dat ze beroep van onze gemeente met vreugde en dankbaarheid heeft aanvaard.

We zijn de beroepingscommissie erg dankbaar voor hun zorgvuldige en zorgzame aanpak.

De kerkenraad en ds. Stougie-de Wit kijken uit naar een goede samenwerking de komende jaren.

 

met een groet de kerkenraad

Veilige gemeente, vertrouwenspersonen en VOG

In navolging van de Generale Synode van de PKN, kiest de Hervormde Gemeente van Berkel & Rodenrijs ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden, overeenkomstig de intentie van onze Schepper. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken.


Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie, dreiging en pesten. De kerkenraad heeft daartoe een werkgroep aangesteld die bezig is hiervoor een beleid op te stellen wat op vier pijlers zal rusten:

  • Het kweken van bewustwording t.a.v. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
  • het opstellen van een gedragscode hoe we als gemeente met elkaar om willen gaan;
  • het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten;
  • het aanstellen van interne vertrouwenspersonen die kunnen worden geraadpleegd in geval van grensoverschrijdend gedrag of gevoel van onveiligheid binnen de gemeente.

Een eerste concept van het beleidsdocument Veilige Gemeente is ondertussen gepresenteerd aan de Kerkenraad en kan ter inzage worden gevraagd.

Als uitwerking van dit beleid zullen op deze pagina in de loop van 2022 de contactgegevens van onze aan te stellen interne vertrouwenspersonen te vinden zijn.

De vertrouwenspersonen zijn geen therapeut of pastoraal medewerkers of aanspreekpunt bij gewone kerkelijke meningsverschillen. Nee, zij staan een gemeentelid bij dat zich bij hen meldt in ervaren situaties van onveiligheid en ondersteunen deze persoon in het zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersonen hebben volstrekte geheimhouding. Dat betekent dat zij niet over, maar met u of jou praten over wat u of jou bezighoudt. Vanuit dit beginsel wordt samen gezocht naar de weg, waarlangs wellicht de oplossing gevonden kan worden.

Zijn er vragen of suggesties betreffende het proces Veilige Gemeente, dan kunt u of jij zich melden bij een van de leden van de werkgroep Veilige Gemeente:
Remmelt Heemskerk 
Margreet Jansen
Marian Kunnen

 

App Appostel voor all uw kerkelijke geldzaken

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen. Daarnaast leest u in de app onder andere nieuwsberichten van onze gemeente.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Zie onder de video wat extra uitleg 

Bekijk de instructievideo's voor het installeren en gebruik op uw telefoon of tablet.

 

 

 

 

Kan ik met Appostel berichten sturen aan andere gemeenteleden of actualiteiten plaatsen?
Nee, dit is niet mogelijk. Alleen de beheerder kan een eenzijdig bericht via Appostel versturen. Hier kan niet op gereageerd worden. Om een bericht te laten plaatsen kunt u een verzoek doen aan de beheerder. De beheerder vindt u in de contactenlijst.

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor een gift naar de kerkelijke gemeente?
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, zoals iDEAL en incasso. Daarnaast kunt u ook een tegoed aankopen via iDEAL. Hiermee kunt u geven aan de digitale collecte

Wat heb ik nodig om de appostel app te kunnen installeren?
U heeft een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recentste versie van het besturingssysteem of 2 versies daarvoor om de appostel app te kunnen downloaden en installeren. Voor Apple geldt dat de app werkt vanaf versie IOS 11.

Kan ik mijn giften ook terugzien in mijn account en gebruiken voor mijn aangifte?
Ja, dit kan.

Hoe kan ik mijn gegevens uploaden in Appostel?
Via uw eigen account.

Moet ik mijn foto bij mijn gegevens uploaden?
Het is aan uzelf of u wel of niet een foto uploadt. Vervolgens heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.

Voldoet Appostel aan de AVG?
Met Appostel is alle privacygevoelige informatie alleen inzichtelijk voor de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf welke informatie u wel en niet wilt delen binnen de app. Hiermee voldoet Appostel aan de AVG. Dit maakt Appostel een veiligere oplossing dan de diverse openbare kanalen die gemeenten gebruiken om informatie te delen.

Ik heb de Kerkgeld app al, wat moet ik doen?
U moet de nieuwe Appostel app downloaden en installeren. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken, u kunt uw huidige inloggegevens gebruiken.

 

 

 

Restaureren van het voegwerk aan de toren

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en RodenrijsLogo vrienden

Willen u laten weten dat er op donderdag 15 april as. een start wordt gemaakt met het restaureren van het voegwerk aan de toren. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. De aannemer zal er voor zorgen dat de kerkgangers geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vriendelijke groet,

Bestuur stichting vrienden van de Dorpskerk.

 

meer weten over de stichting vrienden van de Dorpskerk klik hier

 

Gemeentezang: Zoekend naar licht

Gemeentezang: Genade zo groot

 

Kijk hieronder alle projectkoor liederen terug:

Koorarrangement - Friso Woudstra

Videobewerking & Natuurbeelden Siemworks

Oproep: Zangers gevraagd voor ‘Virtuele gemeentezang’

Nu er weinig tot geen zang klinkt in onze Dorpskerk willen we u en jou (alle leeftijden) uitnodigen om mee te zingen op virtuele wijze, zodat er toch liederen klinken in de diensten en er de mogelijkheid is om even wat bekende gezichten te zien!


Waarschijnlijk heb je in de afgelopen tijd wel eens een bijdrage van het virtuele projectkoor voorbij zien komen in een dienst; de projectleden hebben thuis a.d.h.v. een ingezongen versie door Friso Woudstra hun partij geoefend en gefilmd. Ieder stuurde zijn filmpje op naar Simon Metselaar, die hier één geheel van maakte in een mooie video en er zo dus een virtueel koor ontstond.


Nu willen we voor dit nieuwe initiatief, ‘Virtuele gemeentezang’, dezelfde aanpak hanteren en voor alle leeftijden toegankelijk maken. In de komende weken willen we graag een aantal liederen gaan opnemen die getoond gaan worden in een kerkdienst. De liederen zullen worden gekozen uit het Liedboek of Hemelhoog en zullen veelal éénstemmig zijn, zoals we ze ook in de kerk zouden zingen met elkaar. Per lied kunnen ongeveer 18 gemeenteleden meezingen, bij veel interesse zullen we elkaar dus moeten afwisselen.

Het is fijn als je handig bent in het maken van een filmpje op bijvoorbeeld je smartphone en het verzenden van bestanden via WeTransfer, of als je hier hulp bij kunt krijgen. Na aanmelding zal de communicatie via Whatsapp verlopen. Er zal bij deelname een kleine eigen bijdrage worden gevraagd ter vergoeding van de onkosten. Friso neemt de muzikale begeleiding op zich, en Simon zal alle filmpjes steeds weer samenvoegen tot één mooie videoclip.

Dus: Hou je van zingen en heb je enige ervaring? Heb je interesse, vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Corina Runhaar-Neeleman. Met elkaar vullen we de Dorpskerk weer met gezang!

terugblik afscheid ds. G.J. Stougie

foto's van het afscheid van ds. G.J Stougie,

drive-thru van de gemeente leden.

klik op deze link voor de foto;s

Beroepingscommissie

Nu ds. Stougie vertrokken is naar de hervormde gemeente van Pernis gaat de beroepingscommissie op zoek naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom heeft de kerkenraad profielschetsen geschreven van onze gemeente en van een nieuw te beroepen predikant, om zo richting en stuur te geven aan het werk van de beroepingscommissie.
Die beide profielschetsen zijn hieronder weergegeven.

met een groet 

De kerkenraad

 

 

 

 

  • 1
  • 2

Breng je zorgen maar bij God

Hij is toch de hele nacht wakker