header-05.jpg

Trouwen

Trouwdienst

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand belooft het bruidspaar zich te houden aan de wettelijke bepalingen die horen bij het huwelijk of bij het geregistreerd partnerschap. In een kerkdienst kan daarna over deze verbintenis een zegen worden gevraagd. Bij de een zal dat vooral zijn omdat het bruidspaar elkaar ziet als een geschenk uit Gods hand. Bij de ander omdat zij voor God aangezicht elkaar trouw willen beloven. Het bruidspaar geeft elkaar de rechterhand en geven antwoord op vragen van de predikant. Tot besluit zegent de predikant het bruidspaar met een handoplegging. Hiervoor knielt het bruidspaar op een knielbankje. De voorganger legt zijn hand op hun hoofden en spreekt een zegen uit.

U wilt trouwen in onze kerk?

Als u van plan bent het huwelijk in onze kerk te laten bevestigen en inzegenen, wilt u dan tijdig contact opnemen met de kerkenraad ? Als u beiden tot de Hervormde Gemeente van Berkel en Rodenrijs behoort, kunt u het verzoek om inzegening van het huwelijk tot 6 weken vóór de trouwdatum bij de kerkenraad indienen. Dit verzoek moet schriftelijk bij de secretaris (scriba) worden ingedient. Als één van u elders lid is van een gemeente of tot een andere kerk behoort, moet het verzoek ten minste 10 weken vóór de trouwdatum schriftelijk bij de secretaris (scriba) worden ingediend. Dan kan de kerkenraad eerst contact opnemen met de andere gemeente of kerk. Het verdient aanbeveling om daarnaast zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de predikant die het huwelijk gaat leiden, bij voorkeur op het moment dat u de trouwdatum op het gemeentehuis afspreekt. Dan weet u zeker dat de predikant beschikbaar is en dat hij of zij de datum vrijhoudt.

 

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.