header-03.jpg

Kerk Balans

Zoals in alle kerkelijke gemeenten wordt het werk in de Hervormde kerk grotendeels gedaan door vrijwilligers. Predikanten, kosters, organisten en de beheerder van Rehoboth ontvangen wel een salaris/traktement van de kerk. Daarmee is de kerk  één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. Het is een misverstand dat de kerken in Nederland geld ontvangen van de overheid.

Ook de Hervormde kerk in Berkel en Rodenrijs is afhankelijk van de vrijwillige financiële bijdrage van haar leden. Van elk ingeschreven lid wordt verwacht, dat hij of zij bijdraagt naar draagkracht. In een jaarlijkse actie in januari, de "Actie Kerkbalans", wordt de gemeenteleden gevraagd een toezegging te doen voor hun bijdrage dat jaar. Naast deze (grote) bijdrage krijgt de gemeente inkomsten door wekelijkse collecten in de kerkdiensten en door incidentele giften. De uitgaven van de gemeente bestaan naast de al genoemde salarissen/traktementen uit kosten voor het beheer en onderhoud van gebouwen (Dorpskerk, pastorieën, Rehoboth), het orgel in de kerk, aanschaf van inventaris, kerkdiensten, wijkactiviteiten en administratie. Ook worden door de Kerkrentmeesters de Hervormde begraafplaats naast de Dorpskerk en het volkstuincomplex naast de Noordeindseweg beheerd. Ook wordt jaarlijks geld afgedragen voor de in standhouding van de landelijke diensten organisatie.

 

 

Als je niet van God bent, van wie ben je dan?