header-08.jpg

Hoe laat en waar is er een kerkdienst

De kerkdiensten worden in de Dorpskerk in Berkel iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 19.00 uur.

Elke laatste zondag van de maand (met uitzondering van december en de zomermaanden juli en augustus) is er 's avonds een jeugddienst in de Dorpskerk. Op enkele zondagen (in principe de tweede zondag van de maand) worden er zondagavond themadiensten / cultuurdiensten gehouden. Hieraan werken meestal vrijwilligers mee die een bepaald thema uitdiepen.

Ook vinden er diensten plaats op bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. De bidstond voor gewas en arbeid is op de tweede woensdag in maart, de dankstond op de eerste woensdag in november. Aanvang van deze diensten is 19.30 uur.

 

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.