header-04.jpg

Uitvaartdiensten

Van elk sterfgeval wil de wijkpredikant en de wijkouderling graag in kennis worden gesteld.

Voor het leiden van een uitvaartdienst dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant of scriba.

Wanneer we in Vrede willen leven geldt voor iedereen dezelfde start.

 Sluit uw naaste zonder oordeel met veel Liefde in uw hart!