header-04.jpg

Uitvaartdiensten

Van elk sterfgeval wil de wijkpredikant en de wijkouderling graag in kennis worden gesteld.

Voor het leiden van een uitvaartdienst dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant of scriba.

De evolutieleer zegt dat er in het begin niets was.

En nu schijnt dat nog ontploft te zijn ook......