header-08.jpg

Ik wil mijn kind laten dopen

De doop wordt in de Dorpskerk bediend. De doopzitting, waar de ouders samen worden verwacht, wordt doorgaans gehouden 10 dagen voor de doopzondag in de consistoriekamer van de Dorpskerk. Nadere gegevens worden altijd tijdig in het Gemeenteblad "Contact" meegedeeld.

In principe wordt er gedoopt op de 1e zondag van de maand. 

Indien een doopdienst is gewenst, wordt u verzocht contact op te nemen met de wijkpredikant.

 

 

 

 

Zwart-wit denkers opgelet:

Jezus brengt kleur in je leven!