header-05.jpg

is er een kindernevendienst?

KINDERKERK

Tijdens iedere morgendienst in de Dorpskerk zijn alle kinderen van de basisschool welkom in de kinderkerk. De kinderen verlaten voor de schriftlezing de kerk en gaan naar Zalencentrum Rehoboth (schuin tegenover de Dorpskerk). Daar luisteren ze in hun eigen ruimte naar een Bijbelverhaal. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. De kinderen worden verdeeld in drie groepen. In de 1e groep zitten alle kinderen van groep 1, 2 en 3, in de 2e groep alle kinderen van groep 4, 5 en 6 en tenslotte in de 3e groep alle 7e en 8e groepers.

Echter, let op 7e en 8e groepers. Op de derde zondag in de maand is er voor hen geen kinderkerk omdat er dan tienerkerk zal zijn. Het is dan de bedoeling dat de 7e en 8e groepers in de kerk blijven om voor hen de overgang naar de erediensten vloeiender te laten verlopen.

TIENERKERK

Voor de tieners uit de 1e, 2e,en 3e klas van het Voortgezet Onderwijs is er tienerkerk op de derde zondag in de maand. De opzet van de tienerdienst is om samen met je leeftijdgenoten op verschillende manieren bezig te zijn met de Bijbel. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Bijbeltekst wat die dag ook centraal staat in de eredienst.

De tienerdienst zal starten om 10.00u in Zalencentrum Rehoboth (schuin tegenover de Dorpskerk) en de tieners komen samen met de kinderen van de kinderkerk terug naar de kerk om de eredienst gezamenlijk af te sluiten.

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond.