header-04.jpg

Kerkenraad (wie wat & waar)

De Hervormde Gemeente te Berkel en Rodenrijs is verdeeld in twee wijkgemeenten, Noord en Zuid.
Wijk Noord: Ds. G.J. Stougie
Wijk Zuid:Ds. A. Gooijer

Binnen onze (wijk)gemeente vinden vele, verschillende activiteiten plaats. De kerkenraad is verantwoordelijk voor deze activiteiten. De kerkenraad is opgedeeld in drie colleges, die ieder weer een eigen taak hebben.

College van predikant en ouderlingen: Hier staat de zorg voor de eredienst en het pastoraat in de gemeente voorop.

College van Diakenen: Het College van Diakenen richt zich op dienstbetoon aan onze naaste. Het woord "diaken" komt vanuit het Grieks en betekent "dienen aan tafel". De diakenen verzorgen dan ook het Heilig Avondmaal in de eredienst.

College van Kerkrentmeesters: Het College van Kerkrentmeesters zorgt dat de gemeente zichzelf en de activiteiten financieel in stand kan houden.

 

De maat van echte liefde is liefde zonder maat