header-04.jpg

Ouderling (wie wat & waar)

Om te weten te komen wie uw wijkouderling is kunt u zich wenden tot een van de scriba's.

 

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.