Skip to main content
Wat wij geloven in de kerk de Voorhof te Apeldoorn

Wij geloven

  • Jezus Christus is onze Heer.
    Zijn leven en leer, en vooral zijn sterven en opstanding vormen het fundament van onze gemeenschap.
    In Hem ontmoeten wij God, onze Vader in de Hemel, die om ons bewogen is.

Aan God behoren wij toe

Wij geloven in God de Schepper: wij leven van ‘geleende adem’

Het leven kan zinloos en doelloos lijken. We leven hier een poosje en daarna is het aardse leven voorbij. Wij geloven echter dat deze wereld niet toevallig is ontstaan.

Deze wereld is gewild, en het leven ook. God is de oneindig creatieve Schepper die alles heeft gemaakt. En die door zijn Geest, zijn Adem, de gehele schepping doortrekt van energie en leven.

Ook ieder mens is gewild door onze God. Hij heeft ons gemaakt, op een heel intieme wijze. De Geest ademt ons het ademen toe. Wij leven op de adem van zijn stem. Hem behoren wij toe. 

De Bijbel, het Woord van God

Wij geloven in Jezus Christus, het Woord van onze God: wij leven van zijn dood

God, de Schepper, laat zich niet zomaar kennen. Hij is er, maar wie is Hij en hoe is Hij? Wij geloven dat Hij zich laat kennen door de Bijbel en vooral in Jezus Christus.

Jezus is de belichaming van God. In Hem ontmoeten we God die om mensen bewogen is. Die hard tegen de structuren ingaat die mensen onvrij maken. En die ons confronteert met het kwaad in onszelf.

In Jezus reikt God ons de hand. En zelfs als wij die hand weigeren, blijft Hij ons zoeken. Hij sterft aan zijn liefde voor ons. Maar zelfs de dood krijgt Hem niet stuk. Hij staat op. Hij overwint. En opnieuw reikt Hij ons de hand. Hij zegt: Leef, met Mij!

Gods liefde doorgeven

Wij geloven in de heilige Geest, de Inspirator en Gever van leven: wij leven van de liefde

God zendt ook zijn heilige Geest. Gods Geest wil in ons wonen. 

De Geest dringt ons naar buiten, richt ons op God, en op de ander, op de mensen om ons heen. Hij wil ons veranderen. Hij wil dat wij iets krijgen van de bewogenheid die Hijzelf heeft.

De Geest verlangt ernaar dat ons leven gaat bloeien en er vreugde, liefde, geduld, mededogen en meer goede eigenschappen bij jou gaan groeien.

De nieuwe hemel

Wij geloven in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: wij leven van de hoop

Wij geloven dat God ervoor zorgt dat de dood en het onrecht voorgoed zullen verdwijnen.

Levenden en doden zullen geoordeeld worden, het onrecht zal worden veroordeeld en weggewassen. Dan zal Gods nieuwe wereld volledig doorbreken.

Samen met de hele schepping zijn we daarheen op weg.